Tag Archives: nowe podręczniki do informatyki

Dobre podręczniki do informatyki. Co zapewniają?

Wymagania ogólne i struktura różnych wymagań szczegółowych na wszystkich etapach kształcenia pozwalają na ciągłe wzmacnianie nabytych wcześniej umiejętności i poszerzanie ich o nowe, zgodnie z naturalnym rozwojem ucznia. Nauka informatyki nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Tu pomogą odpowiednie podręczniki, np. Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych z www.taniaksiazka.pl.

Jaką rolę odgrywa dobrze napisany podręcznik do nauki informatyki?

Odpowiednio dobrany podręcznik pozwala na stopniowe wprowadzanie uczniów w świat informatyki oraz jej zastosowań w różnorakich przedmiotach i obszarach życia. Stwarza on solidne podstawy do nabycia umiejętności rozwiązywania trudniejszych problemów w szkole średniej. Zwiększa to zainteresowanie uczniów tym tematem i przygotowuje ich do rozwiązywania różnorodnych problemów poprzez świadome korzystanie z metod komputerowych. Za pomocą podręcznika uczniowie lepiej niż dotychczas wybiorą ścieżkę i poziom edukacji komputerowej w liceum.

Czego uczniowie mogą się nauczyć z podręcznika do informatyki?

Od początku wykorzystywania podręcznika “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” uczniowie uczą się algorytmów, wyszukiwania informacji oraz prostych metod sortowania (liczenie, wybór). Uczą się programowania, w tym sterowania robotem. Dzięki temu zarówno w kształceniu podstawowym, jak i rozszerzonym łatwiej będzie im zająć się problemami informatycznymi, które wcześniej uważano za trudne.

Inne cele podręczników do informatyki

Najważniejszym celem kształcenia uczniów w zakresie informatyki jest rozwijanie umiejętności myślenia komputerowego, nastawionego na twórcze rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin, przy świadomym wykorzystaniu metod i narzędzi komputerowych, w tym programowania. Podejście to jest realizowane w liceum ogólnokształcącym i technikum zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. To wspomagają podręczniki do informatyki.