Category Archives: Informatyka 3

Informatyka w szkole. Jak wybrać dobry podręcznik?

Nową podstawę programową nauki informatyki w liceach ogólnokształcących i technikach należy postrzegać w powiązaniu ze zmianami, jakie zaszły w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej. Wykorzystywanie komputerowego rozwiązywania kwestii oraz programowania od najwcześniejszych lat poważnie wydłużyło czas uczenia się tych zagadnień, umożliwiając tym samym stopniowe oraz uporządkowane wprowadzanie elementów wcześniej uważanych za trudne w informatyce. W tym pomagają dobre podręczniki np. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” (https://www.taniaksiazka.pl/informatyka-3-zakres-podstawowy-podrecznik-dla-szkol-ponadpodstawowych-wojciech-hermanowski-p-1542294.html). Trzeba jednak umieć wybrać dobry podręcznik do nauki informatyki w szkole ponadpodstawowej.

Miejsce informatyki we współczesnej edukacji szkolnej

Najważniejszym celem edukacji komputerowej jest rozwijanie kwalifikacji myślenia komputerowego, nastawionego na kreatywne rozwiązywanie problemów z różnorakich dziedzin, przy świadomym oraz bezpiecznym korzystaniu z metod branych z informatyki. Takie podejście, zapoczątkowane w szkole podstawowej, jest odpowiednio rozwijane w liceum ogólnokształcącym i technikum, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Informatyka jest realizowana przez ogół uczniów w każdym roku szkolnym, począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz jest kontynuowana w liceum ogólnokształcącym lub technikum.

Kryteria wyboru dobrego podręcznika do informatyki

Większość dziedzin używa z gotowych algorytmów oraz rozwiązań komputerowych, ale istotą informatyki jest kreatywne odkrycie algorytmów, poznawanie systemów rozwiązywania problemów i testowanie ich skuteczności. Te aspekty powinien uwzględniać dobry podręcznik do informatyki. Można tu wskazać na książkę pt. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” Taki dobry podręcznik tym samym:

  • podnosi jakość i efektywność edukacji informatycznej uczniów,
  • wspiera formowanie myślenia matematycznego,
  • uczy teoretycznego podejścia do wszelkich problemów.